-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳, یکشنبه

طالبان شمال شرق مدافعان سرحدات سنتی روسیه


گزارش واصله/ بدون تبصره از  سوی گزارشنامه افغانستان

روس ها از چند سال به این طرف  به طالب های بدخشانی، تخاری، کندزی، بغلانی، بلخی، سمنگانی الی فاریاب و سمنگان  پول و تجهیزات می‌دادند تا جلو  رشد داعش را در شمال شرق و شمال‌غرب افغانستان بگیرند.

هماهنگ کننده طالبان شمال با روس ها  آقای پدرام بود که بعدها  صلاح الدین ربانی ، زلمی مجددی، جمعه خان همدرد و حبیب الرحمن حکمتیار نیز به این تیم افزوده شدند.

البته حامد کرزی به طور مستقل با روس ها رابطه داشت و در سطح کلان  روابط طالبان را با کرملن  تامین نموده بود.

حالا که طالبان در بدخشان، تخار، کندز و بغلان  تسلط نسبی دارند ولی در خفا  اکثر افراد مربوط به حزب اسلامی و جمعیت اسلامی  به این گروه( طالبان) پیوسته اند، در یک نگاه  حکومت کابل را به خطر انداختند و از طرف دیگر  تمام بستر های فکری داعش را نابود کرده روان استند.

طالبان بدخشانی و تخاری  دست به کشتار تمام کسانی که با طالب ها تضاد فکری دارند زده اند که در این میان  تعداد زیاد علمای بدخشانی و تخاری نیز است. هم اکنون  در تخار  فقط مقاومت گران مربوط به مارشال دوستم و استاد سیاف  علیه طالب ها میرزمند و در بدخشان  نیز  نیروهای مربوط به جبهه پنجشیر و حزب دعوت اسلامی  علیه طالب ها جنگ می‌کنند که در این میان  صدای  چندین رهبر سیاسی  بدخشان شنیده نمی‌شود.

رهبران سیاسی بدخشان  تلاش دیگر شان نیز ترویج محل گرایی در بین نسل جوان حوزه مقاومت است که لبه تیز  شمشیر شان  علیه بلخ و پنجشیر  است.