-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۰, یکشنبه

احمدی نژاد: ملت افغانستان، ازصحنه غایب است


آرین سخی زاده

 به نقل از "ایندیپندنت فارسی" روز پنجشنبه هفدهم سرطان، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق ایران در یک پیام تصویری گفته است: "مردم افغانستان، اسير سياست‌های شيطانی قدرت‌های بزرگ و بازيگران منطقه‌ای هستند. حقوق آنان ناديده گرفته شده و هر كس به نوعی درصدد دخالت، تاثيرگذاری و هدایت حوادث به نفع خودش است."

در ادامه این پیام آمده است که طالبان با پول و اسلحه کشورهای دیگر به مردم افغانستان حمله میکند و نام خود را هم "حکومت اسلامی" گذاشته است نادرست و خیانت به اسلام است. وی با انتقاد از سیاست‌های کشورهای منطقه گفته است "همه مدعی‌اند که دلسوز مردم افغانستان هستند، اگر دلسوز هستيد چرا سلاح میدهيد؟ چرا از درگيری‌ها پشتيبانی مي كنيد؟ همين منابع را به افغانستان ببريد و صرف باسازی و آبادانی كنيد، كارخانه بسازيد، صنايع آنجا را برپا كنيد، كشاورزي اش را احيا كنيد. اجازه بدهيد مردم خودشان تصميم بگيرند. بزرگترين ظلمی كه دارد به مردم افغانستان میشود اين است كه دارد حقوق ملت ناديده گرفته می‌شود. همه دارند دخالت ميكنند، همه می‌خواهند برای مردم افغانستان تعيين تكليف كنند و آن كسی كه غايب است، ملت افغانستان است!"

وی همچنین از سیاست جمهوری اسلامی در حمایت از طالبان گفت"ملت ایران راضی نیست و اینجا بگویم که هیچ احدی حق ندارد، حیثیت ملت ایران را ببرد و در این رقابت‌های قدرت که پشت سر آن، شیاطین و سلطه‌گران جهانی قرار دارند، هزینه کند. ملت به کسی اجازه نداده این کار را بکند. آبروی ملت ایران، بسیار بسیار ارزشمند است. ملت ایران، ملت صلح‌طلب است، دوست سایر ملت‌هاست، حقوق اساسی ملت‌ها را به رسمیت می‌شناسد و راضی نیست هیچکس و هیچ دولت و قدرتی، در امورد دیگران، بخصوص ملت افغانستان دخالت کند."