-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱, جمعه

بادیگارد الماس زاهد مشاور غنی فرار کرد

 سپاس از نیروهای امنیتی!

اقبال

هفتۀ پیش نصرت الله کوشان- پیلوت جوان قوای هوایی در حال تدارک جشن ازدواجش بود. اما هنگامی که از روستای زادگاهش به کابل برمیگشت در منطقه‌ی قلعه‌ی نصرو بگرام هدف کمین یک گروه جنایت کار بنام موی کشال‌های رباط قرار گرفته و با آروزهایش یکجا تمام شد. 

من هفته‌ی تمام به عکس‌های این پیلوت جوان نگاه میکردم و به قاتلانش فکر میکردم. 

ام صبح خبر شدم که نیروهای قطعه ۰۱ امنیت حدود ساعت ۱۱ شب گذشته به وقت کابل یک عملیات را آغاز میکنند که تا ساعت ۴ صبح ادامه می یابد. 

در این عملیات چندتن از افراد گروه تبهکار موی کشال‌های رباط کشته شده اند. مقداری مواد انفجاری و ماین های مقناطیسی پیش رفته - ساخت پاکستان و مقداری سلاح و مهمات دیگر به دست نیروهای قطعه ۰۱ افتاده است. 

اما متاسفانه سردسته‌ی این گروه بنام غلام ربانی- مشهور به الماس موی کشال، بادیگارد الماس زاهد - مشاور اشرف غنی با شماری از افرادش موفق به فرار شده است. 

اطلاعات ابتدایی این بود که این گروه جنایتکار وابسته به الماس نصرت الله کوشان را بخاطر دزدیدن موترش کشته اند. اما امنیت ملی گفته است که پیلوت های قوای هوایی و از جمله نصرت الله کوشان به دستور آی اس آی ترور شده است. 

امیدوارم نیروهای امنیت برای تسلی دل بازماندگان قربانیان مثل نصرت الله کوشان، سردسته و دیگر اعضای گروه جنایت کار موی کشال های بگرام را بازداشت کنند. 

فهرست افراد کشته و بازداشت شده ی باند جنایتکار موی کشال های بگرام را در ذیل ضمیمه میکنم: