-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

موی کشال ها؛ عامل ترور نصرت الله کوشان- پیلوت قوای هوایی!


یادداشت: مواجهه فعالان مدنی و خبرنگاران در پروان با این گروه خطرناک است. از دوستان عزیز در خارج و غیر پروانی ها خواهش میکنم که این گزارش را شریک سازند. 

اشاره: گزارشنامه افغانستان قبلاً از جنایت این گروه به دولت و سران شمالی هشدار داد؛ اما هیچ کسی آن را جدی نه گرفت.

موی‌کشال‌های رباط؛ نام یک گروه تبهکاری است که عامل رویدادهای جنایی و تروریستی در پروان اند. این گروه به سرکردگی فردی بنام الماس موی کشال – محافظ حاجی الماس مشاور رییس جمهور در سراسر ولسوالی بگرام ولایت پروان فعال است. 

طی چند سال اخیر، این گروه تبهکار  دست به جنایت‌های بیشماری با اهداف جنایی و سیاسی زده است که برخی از آن را در ذیل برمیشمارم:

یک: به تاریخ ۲۶.۱.۱۴۰۰ ترور هدفمند حاجی سلطان محمد قند، یکی از فرماندهان جهادی و وکیل شورای ولایتی پروان که از رقبای سیاسی حاجی الماس شمرده میشد و اخیرن تنش میان این وی و حاجی الماس زاهد افزایش یافته بود. 

دو: بتاریخ ۲.۲.۱۴۰۰ یک عراده موتر با مقداری پول مربوط به یک شرکت ترانسپورتی از شخصی بنام عبدالقادر در قریه‌ی جانقدم بگرام سرقط شد. شخص عبدالقادر در این رویداد بصورت بی رحمانه لت و کوب شده است و اکنون تازه صحت یاب گردیده. 

سه: بتاریخ ۱۴.۲.۱۴۰۰ فردی یک فرد در دروازه ی سوم فرودگاه بگرام هدف این گروه قرار میگیرد که آن فرد از محل فرار میکند اما چند تن دیگر از افراد رهگذر زخمی میشوند.

چهار: بتاریخ ۸.۳.۱۴۰۰ موتر حامل استادان دانشگاه در مسیر پروان هدف ماین کنار جاده قرار گرفت. بخشهای کشفی به اطلاعات کافی در زمینه دسترسی پیدا کردند اما به دلیل فشارهای حاجی الماس، نام این گروه از گزارش حذف شده است. 

پنج: بتاریخ ۱۴/۳/۱۴۰۰ پایه های برق بصورت پی هم توسط افراد این گروه در منطقه رباط منفجر میشود. 

شش: بتاریخ ۵/۴/۱۴۰۰ فردی از مدعیان شخصی شان بنام محمد نعیم باشنده اصلی قلعه خواجه ها را هدف قرار دادند که این فرد در آن رویداد زخمی شد.

هفت: بتاریخ ۷/۴/۱۴۰۰ در یک رویداد ترویستی به دست افراد این گروه، دو تن در قلعه ی نصرو ترور شدند و یک تن دیگر زخمی. 

هشت: بتاریخ ۷/۴/۱۴۰۰ افراد گروه موی کشال از شخصی بنام مهرخان ۳هزار دالر با یک میل پیکا و یک میل کلاشنیکوف را با زور میگیرند. 

نه: این گروه تبهکار که از صاحبان تجارت های کوچک و متوسط باجگیری میکنند، بتاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ تانک تیل از شخصی بنام ذلگی شاکا، مقدار ۵۰۰ لتیر تیل میخواهند. وقتی این فرد از خواست ‌آنها سرکشی میکنند، دفتر وی را گلوله باران کرده و تانک تیلش را تخریب میکنند. 

ده: بتاریخ ۱۵/۴/۱۴۰۰ در مقابل ساختمان ولسوالی بگرام، اعضای گروه موی کشال ها به هدف دزدی ۱۰هزار دالر آمریکایی وارد دو دکان شده و پس از آنکه پول را بدست نمی آورند با گلوله باری و تخریب دکان ها، محل را ترک میکنند. 

یازده: بتاریخ ۲۵/۴/۱۴۰۰ اعضای گروه تبهکار موی کشالهای بگرام، یک پیلوت قوای هوایی را هدف قرار داده تا موترش را بدزدند. اما در اثر مقاومت این پیلوت بنام نصرت الله کوشان، بین دو طرف آتش تبادله میشود که در این رویداد این پیلوت هوایی کشته میشود. 

در این رویداد شغلی بنام مشعل فرزند زین الله محافظ شخص الماس موی کشال است دست داشته است. 

رابطه‌ی این گروه و حمایت حاجی الماس برای همه مقامات در پروان روشن است. 

اخیرن با سقوط ولسوالی های شنواری و سیاه گرد غوربند، وقتی از جانب ریاست جمهوری مقداری پول برای پسگیری این مناطق اختصاص داده میشود. بتاریخ ۴/۴/۱۴۰۰ به تعداد ۲۰ تن از افراد این گروه، زیر عنوان خیزشهای مردمی-حاجی الماس به غوربند میروند، اما با گرم شدن آتش جنگ، ساحه را ترک کرده و به بگرام برمیگردند. 

در بسیاری از این رویدادها، بخاطر همدستی برخی از نهادهای امنیتی محل، گزارش جنایت‌های اینها ثبت نمیشود. اما در برخی موارد دیگر، پس از ثبت ، دوباره نام این گروه تبهکار حذف میشود. 

از آن جمله این رویداد: 

در ماه رمضان؛ هنگامی که شخص مشعل-مشهور به الماس موی کشال از مهمانی ممتاز از پغمان به منطقه اش برمیگشت، هدف کمین نیروهای قطعات خاص قرار میگیرد. 

الماس موی کشال موفق به فرار میشود و چند تن از همکارانش در محل زخمی میشوند. شخص مشعل نام پس از آنکه از راه نو به بگرام میرسد، در حالی سلاح ثقیل حمل میکرد، با افرادش به خانه ی یکی از کارمندان امنیت ملی حمله ور شده و با تلاشی خانه، یک میل سلاح بدست آورده و از آنجا با نیروهای یکجا از فاصله ی نزدیک به پایگاه نیروهای قطعات خاص در ممر راکت پرتاب میکند. 

جریان تبهکار موی کشالهای بگرام، در مناطق مختلف دست به جنایت زده، اما در محلاتی از پروان هم هست که آنها بدون ترس از پولیس، حتی همجواری پولیس دست به جنایت زده و در تمام اوقات روز و شب، با سلاح سنگین گشت و گذار میکنند. 

این مناطق که پوسته های دولتی قرار دارند اما گروه موی کشالهای رباط فعال اند، عبارت از: آمریت پولیس حوزه رباط، پوسته پولیس قول آسیاب رباط و پوسته پولیس دوسرکه بگرام. 

در حالی که نگرانی مردم در دیگر نقاط افغانستان، طالب و داعش اند، مردم پروان، کاپیسا پنجشیر زیر تهدید مستقیم این گروه تبهکار قرار دارند.