-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۵, سه‌شنبه

طالبان را دوباره به پاکستان ببرید!

 شکرالله کهگدای

گردهم آیی وراه پیمایی دانشجویان افغانی دانشگاه های امریکا برضد جنایات بشری طالبان پاکستانی درافغانستان

  دانشجویان افغانی دانشگاه های شمال کالیفورنیای ایالات متحده دریک گردهمآیی وراهپیمایی اعتراض آمیز, جنایات بشری طالبان پاکستانی را درافغانستان محکوم کرده خواستار مجازات آن گروه ویرانگر شدند.

  دانشجویان دانشگاه های شمال کالیفورنیا به روز یکشنبه 25 جولای در مرکز شهر سان فرانسیسکوی کالیفورنیا گردهم آمده برضد حملات و جنایات بشری طالبان در داخل افغانستان اعتراض کرده خواهان به محاکمه کشانیدن رهبران طالبان ومجازات آن ها شدند.

  دراین گردهم آیی از  پاکستان و آن هایی  که طالبان را حمایت مالی وتسلیحاتی میکنند خواسته شد تا به حمایت خود ازاین گروه تروریستی خاتمه داده از کشتار مردم افغانستان دست بردارند.

دراین گردهم آیی از همه افغانستانی های که درکشورهای دیگر زندگی دراند خواسته شد تا درمقابل دفترهای سازمان ملل متحد وسفارت های کشورهای پاکستان، امریکا، انگلیس به گردهمایی پرداخته صدای اعتراض شان را بلند نمایند.