-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۳, یکشنبه

تسخیر افغانستان ازنظر این آقا «وحدت» است!


150 ولسوالی و نیمی از ارتش را تحویل دشمن داده اند. تسخیر جنوب و بنادر شروع شد تا به شاهراه ها برسد. اما امرالله می گوید که «وحدت» تأمین شده. سر و تۀ گپ های وی درهمین یک پره گراف «وحدت» ندارد؛ چه رسد به وحدت تاریخی درافغانستان

 من یک فرصت بزرگ و تاریخی را برای وحدت می بینم. هر جامعه از گوشه و کنار کشور از کابل درخواست اعزام ارتش و کماندوها را دارد. این نشانگر عطش 4 نهاد و حاکمیت قانون است زیرا مردم جناح بندی را رد می کنند. طالبان قادر به گرفتن افغانستان یا حکومت نیستند. هرگز