-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۱, جمعه

خطاب به تاجیک و ازبیک

 

معنای ابلاغیۀ داعش این است که برای خلاصی از شرطالبان، به داعش ملحق شوید! یعنی دندان تان را از جبهه مقاومت بکنید؛ اگر می خواهی زنده بمانی، شمشیر داعش در دست گیر!

من از فحوای این مکتوب فرمایشی و استخباراتی همین نکته را دریافتم.