-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

خیانت شاگردان عمر داوود زی در بادغیس این خاین، خواجه مراد مرادی نام دارد. وظیفۀ حساس آمرامنیت پلیس در قلعه نو را به عهده داشت. وی درجریان حمله طالبان لشکرنیابتی چند ملیتی آی اس آی به شهر، با تمام قوا و تجهیزات خویش به دشمن پیوست و قریب بود در نتیجۀ خیانت موصوف، قلعه نو به یک تلی از خاک و کشتارگاه تبدیل شود و شهر از ساکنانش خالی گردد.
آیا شما فکر می کنید که امنیت ملی توان حذف این شخص را ندارد؟ دارد. اما اجازه نیست!
غائله دشمن فعلاً سرکوب گردید. اما خطرآن وجود دارد که قوماندان لوا که رهبری قلع وقمع دشمن را به عهده داشت، به یک طریقی از صحنه برداشته شده یا مجازات گردد.
خواجه مراد قطعاً و یقیناً مجازات نخواهد شد. با توجه به زهرفشانی فاش شدۀ عمر داوودزی، خواجه مراد دیر یا زود از سوی حکومت به مرتبۀ اعزاز و گرامیداشت برکشیده خواهد شد. تجربه هفت سال حکمروایی نکبت بار غنی خاین اثبات کرده است که هرخاین و متقلب و رشوه ستان و بی مسوولیت، از ولایت می رود به وزارت و از وزارت می رود به سفارت.