-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۷, پنجشنبه

انتخاب تاج محمد جاهد تحمیل و مصلحت است

 منابع مطلع از ولایت پنجشیر گزارش می دهند که گزینش تاج محمد جاهد در جایگاه رئیس شورای نظامی مقاومت دوم، از روی تحمیل و مصلحت صورت گرفته است. تاج محمد جاهد از وفاداران سوگند خوردۀ کرزی و احمد زی است و درکارنامه های موصوف، در هیچ دوره ای، خط درخشانی از بزن بهادری و مبارزۀ ملموس علیه دشمن به چشم نمی خورد.

 انتخاب وی بیانگر وجود اختلافات و پراکنده گی در صف مقاومت است که ظرف بیست سال به حالت خود رها شده است. یک ثروتمندِ همیشه آمادۀ عقب نشینی و تسلیم دربرابر مافوق ها، هرگز نمی تواند دربرابر توفان جهال پیشه های طالبی ایستاده گی کند. دیده شود که اوضاع به چی شکلی رقم می خورد. 

این معضل بسیاربر جنگ پیش رو اثر گذار است و دشمن از هیچ نقطه یی به اندازۀ قدرت بالقوه رزمندۀ پنجشیر حساب نمی برد.