-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

مذاکرات دوحه/ نسخۀ خلیلزاد درجیب عبدالله است

 خطر یک انحراف تاریخی دیگر از سوی دکترعبدالله متصور است. هرچه خلیلزاد برای او اشاره دهد؛ همان می کند. مأموریت عبدالله، کمک به اجرایی شدن توافق میان طالبان و امریکا است.

مردم! سلاخی 22 جانباز نیروی ویژه از سوی طالبان را پیش دوربین ها مشاهده کرده اید. تجاوزهای جنسی و شلاق زنی ها درهمه ای مناطق اشغالی به طور سیستماتیک شروع شده است. چراغ سبز نمایی طالبان و پاکستان برای یک آتش بس کوتاه مدت ( که پذیرش آن خود کشی است) ، نخستین هدفش، سرد سازی و فرونشاندن قیام های مردمی است.

ضعیف ترین حلقه درهیأت مذاکره کننده، شخص عبدالله است که امکان دارد به دستور خلیلزاد شانه خم کرده و یک پیمان نامه ننگین و برباد دهندۀ افغانستان را به امضاء برساند. مذاکرات دوحه، دربارۀ صلح نیست، زمینه سازی برای تطبیق فقرات تعهدنامه طالب - امریکا و نهایتاْ امضای تسلیمی است.

 طالب و پاکستان از هم بازویی مردم با نیروهای امنیتی به وحشت افتاده اند. مناطق اشغال شده قابل استرداد و روبیدن طالب از سرزمین ما امری ممکن است. مشروط برین که حلقات نفوذی دشمن در اردوی ملی و دولت کابل با قاطعیت ریشه کن شوند. 

هرگاه به طعمۀ زهری آتش بس طالبی ملتمسانه تمکین شود، در مدت انفاذ آتش بس کوتاه مدت، دولت بیشتر از گذشته بی شیمه شده و مناطق مفتوحه به شمول بنادر، کاملاً در اختیار تروریست ها باقی می ماند؛ آنگاه دولت ضعیف تر شده و در هرنوع چانه زنی، با دست خالی به میز مذاکره حاضر ساخته می شود که عاقبتش ذلالت تاریخی است. 

یاد تان باشد، ما به انتقاد از استانکزی و نادرنادری و کادرهای ارگ عادت کرده ایم؛ مگر یاد تان باشد، نادر، استاد عطا، باتور دوستم و استانکزی برای دفاع از کیان افغانستان تا آخر مقاومت خواهند کرد؛ یاد تان باشد که همین چهره ها  دست عبدالله را برای هدیه کردن منافع کشور به طالب و خلیلزاد، ازعقب بسته خواهند کرد.