-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

به طالبان توهین نه کنید!

  

نوشتۀ نسیم اکبر

آقای منصور !

به طالبان توهین نکنید که آنها قوم ندارند. نخیر شما درست نمیگویید. طالبان قوم دارند. باتوصل به دروغ های بزرگ و شاخدار از خود فیل سفید ترسیم نکنید. 

1. برخاستگاه طالبان مشخص است. 

2. جغرافیه عسکر گیری و دیموگرافیک طالبان هم بسیار روشن است.

3. حامی دوامدار منطقوی طالبان هم معلوم است. 

4. رهبران حامی و هواخواهان طالبان در درون و بیرون نظام بسیار واضح بوده اند. 

5. لابی گران طالب در زمان طالبان و تا امروز در افغانستان و در امریکا را همه میشناسیم. 

این همه نشان می‌دهد که طالبان قوم دارند و اکثریت آن ها متعلق به یک قومیت در افغانستان می‌شوند. با این همه شما میگویید طالب قوم ندارد؟ یعنی که گویا شما دارید پخته سیاست میکنید و دیگران همه احمق!

بزرگ شدن و مشروعیت دادن به طالبان در سطح منطقه و جهان ریشه در همین تعلق قومی دارد که روَسای جمهور افغانستان در دو دهه گذشته دران نقش عملی و بارز را بازی کردند.  واقعیت همین است که افغانستان تا هنوز از منجلاب قوم و عشیره و برتری طلبی قومی بیرون نبرامده است و هنوز درین گرداب باطل دست و پا میزنند و کشور های مداخله گر هم اکثرا همین نقاط ضعف را نشانه میگیرند. مگر چنین نیست؟

مفکوره فراموشی تاریخ برای پیشرفت و ملت شدن هیچ کمکی نمیکند پس با هر پدیده آنچه هست باید برخورد کرد و شناخت حاصل نمود و انرا به قضاوت گرفت. 

هنوز آغاز فاجعه است با متوصل شدن به دروغ و وارونه جلوه دادن آنچه در واقعیت اتفاق می افتد شما سیاست مدار پخته محسوب نمیشوید.

اگر فکر میکنید چنین نیست لطفا بنده را رهنمایی فرمایید.