-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۱۵, سه‌شنبه

گزینش جنرال بریالی به وزارت دفاع شایعه است

 خبرمنتشره در شبکۀ اجتماعی پیرامون انتخاب دگرجنرال ارکاب حرب عتیق الله بریالی درمقام رئیس سوق و ادارۀ قوت ها دروزارت دفاع ملی، تا کنون تأیید نشده و هنوز درسطح یک شایعه می باشد.