-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ تیر ۲۲, سه‌شنبه

طالبان/ گزینه ایران

 فاطمه امان، عضو ارشد موسسه خاورمیانه با اشاره به هراس ایران از به قدرت رسیدن شاخه‌ داعش در افغانستان هم زمان با افزایش تنش ها در این کشور و به قدرت رسیدن طالبان، گفت: 

«ایران از هرج و مرج و جنگ داخلی در افغانستان به شدت آسیب خواهد دید. ایرانی‌ها تقسیم حاکمیت را بهترین گزینه می‌دانند، حاکمیتی که طالبان هم در آن صاحب قدرت باشد». به گفته‌ فاطمه امان، چرخش آشکار و فزاینده ایران به سوی طالبان «می‌تواند نوعی بدسنجی باشد» چرا که «ایران باور دارد که از طالبان بهره‌برداری می‌کند، اما می‌توان گفت که طالبان از ایران برای به نمایش گذاشتن خودش به عنوان گروهی قدرتمند و شایسته‌ حاکمیت بر یک کشور استفاده می‌کند».