-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

طالبان در دام کنترول کابل و جنگ با پنجشیر

 صف خائنان از خارجی تا داخلی، بسته شد تا افغانستان را باردیگر به خط اول برگردانند.

امریکایی ها و قوای ناتو هیچ گاه با طالبان نه جنگیدند. نمایش دادند وسازه کردند. نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، از همان ابتدای کار، به سوی حامد کرزی و اشرف غنی، اجازه جنگیدن سرکوب گرانه دشمن را ندادند. هیچ گاه چنین کاری نکردند. قوای امنیتی خوب امتحان می داد؛ اما درجنگ شش ماه اخیر، فرماندهان انتصابی غنی، آنان را اجازۀ نبرد کارتمام ندادند.

جنرال های نظامی وابسته به اشرف غنی برای آخرین مأموریت چند هفته یی( تسلیم دهی منظم و سیستماتیک قوت ها و بیزها) انتخاب شده بودند. واقعیت میادین نبرد این بود. دروغ ها غلام بچه های درگاه غنی ( یاسین ضیاء، بسم الله محمدی و...) دو توت ارزش ندارد.

اماطالبان؛ خلاف محاسبۀ پاکستان، روسیه و چین، درفش پیروزی افراختند. خود ملابرادرهم شوکه شد و می گفت که این پیروزی برای ما قابل پیش بینی نبود. این به چی معناست؟ به این معناست که درجنگ مخفی قدرت ها، پیروزی زودهنگام طالبان یک دام حتمی است که برای آن ها و اتاق های جنگ مخفی گذاشته شد.

جنگ با پنجشیر، برای طالبان، جنگ با آخرین پایگاه آزادی، مدنیت، دست آوردهای بیست ساله، سنت دفاع و خلاصه جنگ با جهان و ارزش های بین المللی است. پس برنده شدن طالبان درین جنگ، بسته به یک معجزه است که هیچ گاه روی نخواهد داد. هرگاه درنوسانات جنگی، معجزه یی هم نمایان شود، معجزۀ ضد آن زود تر از انتظار به سوی معجزه قبلی حمله ور خواهد شد.