-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۹, سه‌شنبه

درتاریخ افغانستان، دولت پاسخ گو وجود نداشته است

 فهیم دشتی، سخنگوی جبهۀ مقاومت ملی افغانستان - ۳۰ اگست ۲۰۲۱

این پرسش ها به تکرار به آدرس ما مطرح میشود: 

 خواست شما چیست ؟

  برای  به دست آوردن چه اهداف مقاومت چه می کنید؟

 به باور من پاسخ  کاملا آشکار است.

 ما به دنبال آینده ای بهتر و روشن برای افغانستان هستیم.

 ما مایل هستیم حقوق مردم افغانستان را تامین و تضمین نماییم . ارزش هایی که در چند دهه اخیر برای رسیدن و بدست آوردن آنها  پیوسته مبارزه صورت گرفته است . حقوق زنان ، حقوق بشر ، حقوق اقلیت ها ، آزادی بیان و که  این فهرست طولانی است. اما ما  نمی خواهم با جنگیدن به این اهداف دست پیدا کنم.

 ترجیح ما مذاکره و استفاده از ابزار صلح  آمیز است.

 به همین‌  دلیل است که ما با طالبان در تماس هستیم ، پیام های زیادی میان جبهه مقاومت ملی برای نجات افعانستان، و گروه طالبان، رد و بدل شده است و سپس هئیت های مذاکره کننده دو طرف هم دیدار ها و گفتگو های داشته اند. در جریان این مذاکرات  ما موضع روشن خود را برای طرف طالبان توضیح دادیم.

 افغانستان مورد نظر و مطلوب برای  ما افغانستانی ست که  در آن  همه مردم / شهروندان از برابری در برابر قانون برخوردار باشند.

 ما خواهان افغانستانی هستیم که در آن عدالت اجتماعی تامین  و تضمین شود.

 ما افغانستانی را می خواهیم که دارای یک ساختار کار آمد دولتی باشد . دولت و ساختاری که باید پاسخگوی نیازهای مردم افغانستان باشد.

 ما می دانیم که یکی از بزرگترین دلایل بروز انواع مشکلات ساختار  دولت های افغانستان  بوده است.  نبود یک ساختار کار آمد و دولت پاسخگو سبب مواجه شدن افغانستان با انواع مشکلات آنهم به گونه تاریخی شده است.

 بنا با توجه به تجربه تاریخی میتوان گفت که ساختار سیاسی که در افعانستان، معمول بوده است نا کار آمد و غیر مفید بوده است. 

 ما باید نوع دیگری از  ساختار  را ایجاد کنیم. دولت فراخ بنیاد که  مشارکت همه جناح ها و اقشار را به گونه واقعی بر بتابد نه به گونۀ نمادین .

 دولت و ساختاری که مردم افغانستان شاهد  حضور ما و خود شان در ساختار آن باشند؛ دولتی که باید در  برابر  مردم افغانستان پاسخگو باشد . دولتی که بتواند و اراده کند تا عدالت اجتماعی را برقرار کند؛  جایی که هر یک از گروه ها به  حقوق  شان دست یابند؛ دولتی که بتواند رابطه خوبی با همسایه ها ، کشور های منطقه و  جهان برقرار کند؛ دولتی  که دارای مشروعیت و پایگاه مردمی و جهانی باشد.

 بنابراین ، ما برای دستیابی به این اهداف  از طریق مذاکره ، از طریق مسالمت آمیز تلاش داریم . اما اگر طرف مقابل مایل  به ادامه این راه نباشد، و تصور  کنند می توانند مشکل افغانستان را با استفاده از ابزارهای خشونت آمیز و با استفاده از نیروهای نظامی حل کنند؛ این در تاریخ گذشته افغانستان، به ویژه در سال های اخیر، روشن بوده است که هیچ گروهی نمی تواند با استفاده از نیروی  نظامی پیروز شود.

 ما آماده مقاومت و دفاع نه تنها از پنجشیر، بلکه به منظور  دفاع و نجات  افغانستان در پنجشیر هستیم.

 بحث تنها بالای  پنجشیر نیست ؛ و ما دنبال  مشارکت در یک دولت ائتلافی نیستیم .  ما برای منافع شخصی  و گروهی خود  وارد این راه نه شده ایم، بلکه برای منافع ملی خود گام می زنیم .

 بنابراین، این  موضعگیری  و خط  روشن نیروی مقاومت ملی افغانستان است.