-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

چوب خطی های ارگان های امنیتی را دور کنید


فردوس کاوش

 شرایط دشوار نظامی کنونی در یک حدی معلول حضور برخی افراد ناتوان، بی‌کفایت و بی‌انگیزه در سلسله مراتب رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی است. به گواهی دوستان، آشنایان، خویش و اقاربی که مصروف خدمت نظامی و دفاع از وطن هستند، این ضعف رهبری در بسیاری از موارد هزینه‌های بزرگ به کشور تحمیل کرده است. 

عزل و نصب‌های سیاسی و مصلحتی علت اصلی این ضعف رهبری است. در  جاهایی که رهبری با کفایت است، حتا شکست هم جبران می‌شود. مثلا از رفتار و گفتار جنرال سمیع سادات فرمانده لشکر اردوی ملی در هلمند معلوم می‌شود که خیلی پر انرژی، توانا و حرفه‌ای است. مصاحبه‌ها، پیام‌رسانی، رفتار و گفته‌های او بازتاب وقار عسکری و توانایی‌های رزمی است، اما رهبری در برخی از ولایات مشکل جدی دارد. 

به مصلحت عموم نیست که نام کسی در فضای عمومی در این وضعیت دشوار گرفته شود ولی وقت آن است که افراد ناتوان مرخص شوند و جای آنان را رهبران رزم‌دیده و حرفه‌ای بگیرند. هر نوع مصلحت سیاسی و غیر سیاسی در این شرایط بی‌ربط است. نظامیان رزم‌دیده، با تجربه و حرفه‌ای، حتا اگر پرونده‌ی فساد دارند یا بازنشسته هستند، باید به خدمت فراخوانده شوند.