-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

هیولای سقوط افغانستان: دو باره دیسانت می شوم!

نمک پاشی، درغل بابا، گروه تروریستی حماس و داعشی های اهل سنت ایران بر زخم های افغانستان

سه روز بعد از غیابت سازماندهی شده، مدعی است که مشغول مذاکره است. دروحشت ناک ترین وضعیت، کشور را دم توپ کشاند و بقیۀ امید های مردم برای نجات و آینده را به باد فنا داد. ارتش، به دستور وی عقب نشینی و خودش را منحل کرد، کابل به دست طالبان افتاد و نظام اداری فروپاشید. مذاکرۀ این جانور با کی و در بارۀ چی است؟

حال معلوم نیست از کدام مسیر، به کجای افغانستان، از سوی چی مرجعی، دو باره دیسانت می شود. یک امکان این است که بعد از ادعای امرالله صالح به جانشینی، طالبان وپاکستان از طریق عبدالله - کرزی ضمانت کرده باشند که بیا و به شکل قانونمند درکابل طی یک مراسم، قدرت را واگذارکن. کاش چنین کند! طالب یک پدیدۀ غیرقابل پیش بینی است. نیازی به تحویل گیری قدرت نیست و او را فوری در پارک زرنگار به دار بزند.

همزمان، کفتارهای روس و ایران، فکین خون آلود خود را به کندن بدن افغانستان پیش آورده اند. از تبریکی گروه تروریستی حماس تا گرامیداشت سنی های خمیره شده در ایران ( به دستورسپاه قدس) از میرغضب های طالبان درافغانستان.

مولوی مجید از داعشی های سنی ایران می گوید که مردم افغانستان شایستۀ حکومت طالبان اند. آن ها حاکمیت قرآن وشریعت برپا می دارند. حال آن که این داعشی ها درزادگاه خود شان اجازه داشتن مسجد ندارد و 43 سال است که نماز جمعه را درجماعت نه خوانده اند.