-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۰, چهارشنبه

پیشنهاد نظربندی اشرف غنی درمزار

گلنور بهمن شاعر و نویسنده، خبر داده است که: چند نفر به مارشال عبدالرشید دوستم و ستر جنرال عطا محمد نور مشوره می‌دهند که با محمد اشرف‌غنی تصفیه‌ی حساب کنند و او را در بلخ به زندان بیاندازند.

عبدالمالک عطش درین باره به طور مشخص چنین نوشت: استاد عطا محمد نور و مارشال صاحب دوستم اگر واقعاً به فکر نجات شمال هستند، امروز به ساده‌گی می‌توانستند، اشرف غنی که مسوول اصلی سقوط شمال است را الی تخلیه کلی شمال از وجود برادران خلفش گروگان بگیرند. اما این کار را نکردند؛ این‌که چرا نمی‌دانم.