-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۴, پنجشنبه

سه کشف بزرگ دکترعبدالله در چهل سال


دکترسیاه سنگ

 "یادم است. هر لحظه‌اش به یادم است"

ثانیه‌های ناکامی و رسوایی تحلیف ریاست جمهوری خود را به یاد دارد، ولی نمی‌داند که منظور از "تغییر رژیم" چیست. 

رئیس شورای عالی مصالحۀ ملی افغانستان پس از چهل سال به سه کشف مهمتر از سقوط سیب اسحاق نیوتن رسیده است: (1) ان‌شأالله صلح با خود نمی‌شود. صلح با طرف مقابل می‌شود. (2) ان‌شأالله صلح دو طرف را در برمی‌گیرد. (3) ان‌شأالله ریاست صلح حتماً از خود رئیس می‌داشته باشد.

داکتر صاحب عبدالله! شما که می‌خواهید روزی - ولو برای 45 دقیقه هم که شده -  رئیس جمهور افغانستان شوید، باید بدانید که با گذاشتن ساعت در یخچال و برداشتن جنتری از روی دیوار، زمان "توقف" نمی‌کند.  حد اقل بدانید که در ماه اگست 2021 قرار دارید،  نه در اگست 1992.

یاد تان است، به کسی که گفته بودید: "او جوان به لیاظ خدا! تو چی ترتیب کدی؟ سوالای ته ببنین. جوان استی، مه تشویقت می‌کنم، مگم پسان ادیتش برت مشکل میشه"؛ یازده سال و دو ماه و سه هفته پس از آن فرمودید: "مه حالی مانای سوالای منطقی همو جوانه فامیدم"؟

ایوب نیستم ولی صابر هستم. یازده سال و دو ماه و سه هفتۀ دیگر انتظار می‌کشم. 

از یک دپلومات پرسیدند: چرا با کترینا کیف عکس یادگاری گرفتی؟

پاسخ داد: ان‌شأالله کترینه کیف نیست. قطرینه کیف است.

ان‌شأالله قطر می‌رویم. ان‌شأالله کیف می‌کنیم.

ان‌شأالله با طالبان به برادری می‌ر‌سیم

و ان‌شأالله طالبان کابل را نمی‌گیرد.