-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

بازگشت قوای نظامی امریکا و انگلیس به کابل

دولت های امریکایی ها و انگلیس دریک چرخش بهانه گیران اعلام داشته اند که ظرف دو روز آینده، هزاران سرباز را دو باره به کابل اعزام می کنند. شمار احتمالی قوایی که قرار است دو باره به افغانستان بازگشت داده شوند، از ۳۶۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر گفته شده است. 

این اقدام درپی اعلام درخواست رسمی امریکا و انگلیس از اشرف غنی است که باید به نفع تشکیل یک حکومت عبوری و انفاذ آتش بس استعفا دهد.

تروریست های طالب هنوز مایل به قطع آتش نیستند. اعزام مجدد قوای خارجی ظاهراً به حراست از دپلومات ها اعلام شده است!