-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

بم ساعتی غنی - امریکا در پنجشیر/ مواظب باشید!


اشاره: امرالله از شنیدن کلمۀ مقاومت دل بد می شد؛ افتخار جلوگیری از رسیدن یک قوطی مرمی به پنجشیر را دارد. حالا مقاومت می کند؟

سمیر بدرود نوشت:

 به همان پیمانه که احمد یادگار مسعود است امرالله یادگار غنی است. اگر از احمد بوی مسعود میآید قطعا از صالح بوی غنی میآید. اگر احمد کمر بسته است تا داعیه پدری را زنده کند، صالح همان داعیه را به خاک یکسان کرده است. کسی که در حد مرتضوی نزول اخلاقی کرده باشد هم شأن احمد مسعود نیست. مقاومت و جنگی که توسط منادی افغان‌توپ و سرسپرده جمهوریت قومی همراهی شود، قطعا محکوم به شکست است!

پی نوشت گزارشنامه افغانستان: امرالله از واژۀ مقاومت تنفرعجیبی داشت/ دارد. او درجایگاه معاونت اول ریاست جمهوری ( هرچند سخت مجازی) اما درکمپاین فروپاشاندن اردوی 300 هزار نفری، رسماً دست داشت. او خدا را درآسمان حاضر نمی دید؛ اما جلالت مأب «رئیس صاحب جمهور» را خدای حاضر درزمین می دانست. از ورود و تحویلی حتی یک قوطی مرمی به جبهه پنجشیر جلوگیری کرد. حالا چی گونه به نام مقاومت در پنجشیر بستره انداخته است؟ نسل جوان و رهبران پوره این مسأله را می دانند. از برای خدا، میلیاردر دیگر - بسم الله محمدی - درمقام وزارت دفاع، حتی یک قوطی مرمی به جبهه مقاومت کمک نه کرد؛ اما پیش چشمش، اردوی افغانستان را به لشکرهای نیابتی پاکستان تحویل دادند! درتاریخ هیچ کشوری این چنین دیده نه شده است.