-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

فریب دادن مردم امریکا چقدر آسان است!

 عجب است! به جای آن که یک مسوول نظامی امریکا سه روز پیش از حمله داعش خبر بدهد، بایدن این کار را می کند. سه روز بعد، به جای آن که فرد داعشی را حلقه بند و دستگیر کنند، از هوا می زنند. درین میان تکلیف طالبان چه است؟ اطلاعات خود را بدهید به طالبان که داعشی را دستگیر، تحقیق و سپس نابود کند تا دیگرشاخه های شبکه به دام بیفتند.

 در توافق پشت پرده با طالبان دربارۀ این سناریو های تازه چه توضیحاتی وجود دارد؟ یک نفر را امریکا می زند؛ مگر طالب نمی تواند در ساحه تسلط خود این کار را کند؟

طالب قرار است با گروه فرضی داعش بجنگد یا امریکا؟