-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

مذاکره طالب با طالب، حکومت همه شمول می شود؟

سخنگوی طالب می گویند که گفتمان تشکیل حکومت همه شمول با عبدالله، کرزی و حکمتیار درجریان است. عبدالله، نمایندۀ خلیلزاد، کرزی نمایندۀ طالب و حکمتیار نمایندۀ پاکستان. حکومت همه شمول یعنی همین؟