-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

اولین شرط شکست دشمن، سرنگونی اشرف غنی است

 

رهبران سیاسی و نظامی باید اول خود از توهم وفاداری به غنی نجات دهند؛ سپس روی نجات کشور فکر کنند.

زیر چتر اشرف غنی، جنگ علیه دشمن متجاوز را نمی توان برنده شد. حکومت غنی، به یک پیکرپوسیده مشابه است که از مدت ها پیش، جگر، شُش هایش عفونی شده و ریه های مرتبط با قلب، درانسداد سخت افتاده است. 

درچنین وضعیتی اگرچنین آدمی را لباس رزم برتن کرده و به زدن پهلوان دشمن به میدان رها کنید، چی خواهد کرد؟ بدون سرنگونی غنی و رفع این مانع بزرگ، مقاومت سراسری برای رهایی افغانستان به هیچ دست آوردی راهبردی و اساسی دست نخواهد یافت. رهبران و سیاسیون به شمول رهبران نظامی در سه سکتور امنیتی، حساب خود را با اشرف غنی یکسره نه کنند؛ طالب روز تا روز کشور را از نفس خواهد انداخت.