-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

زوایای پر از ابهام یک فرار


سفر با هواپیما سفر با تاکسی نیست.

آقای اشرف غنی توضیحات ناقناعت بخش و نامکمل داد.

هیچ کسی فردی را نمی تواند مجبور به فرار سازد. مگر اینکه جسما او را بسته کنند، دهنش ببندند و یا بیهوش کنند. عملی که با آغای اشرف غنی صورت نگرفته است.

با در نظر داشت فاصله بین کابل و ابوظبی سفر با طیاره تجارتی صورت گرفته است.

طیاره موتر تکسی نیست که هر انگاهی بخواهید دست بدهید، سوار شوید و سفر کنید.

آماده گی قبلی و پرداخت کرایه نیاز دارد.

مسافه بین ارگ ریاست جمهوری و میدان هوایی چه سان پیموده شده است؟ زمینی یا هوائی توسط هلیکوپتر ؟

به یقین که زمینی نیست. چون هیچ گونه تدابیر امنیتی که برای رئیس جمهور و آن هم در حالت خطر واضح ضرور است، گرفته نشده بود.

انتقال رئیس جمهور تا میدان هوائی توسط هلیکوپتر صورت گرفته است.

هیچ زمانی هلیکوپتر بصورت دائمی در محوطه ارگ وجود ندارد. کدام هلیکوپتر و به هدایت کی رئیس جمهور برحال کشور را، بدون رضایت خودش، انتقال داده است؟

پرواز طیاره در آسمان رانندگی در جاده های شهر نیست.

هر طیاره مسافر بری ملکی مجبور است پیش از پیش مسیر پرواز خود را به اطلاع  اداره مخصوص برساند و پاسخ مثبت بدست آورد. این بخش حتمی قوانین بین المللی  هوانوردی ملکی است. ارائه این پاسخ زمانگیر است.

در وضعیت اضطراری حاکم میدان هوایی کابل چند روز پیش از سفر آقای غنی، در اختیار نظامیان آمریکایی بود.

تمام پرواز ها تحت کنترول و هدایت ایشان قرار داشت.

این همکاری چه سان صورت گرفته است؟

در نشست " خبری " رئیس محافظت ریاست جمهوری با گروه طالبان در داخل ارگ ریاست جمهوری میگوید که او هم به میدان هوائی به قصد ترک افغانستان رفت که آقای معصوم ستانکزی به او زنگ زد و شماره مولوی صاحب را در اختیارش قرار داد. دوباره از میدان هوایی رهسپار ارگ شد.

این معمای دیگر است. 

خبر های گمراه کننده حضور آقای غنی به تاجیکستان و بعدا به ازبکستان از کدام مرجع پخش میشد؟

چرا حضور آقای غنی در امارات پس از چند روز اطلاع رسانی شد؟

از لست مسافران احتمالی پرواز آقای غنی ‌چیزی نمی نویسم چون شکل انشای نامها پرسش برانگیز است.

و دهها پرسش دیگر که از حوصله این نبشته و فهم نگارنده بیرون است.

تبصرۀ یک کاربرِ شبکه اجتماعی: طالبان میگویند: غنی از کابل فرار کرد، بعد ما داخل کابل شدیم، ما پلان داخل شدن نداشتیم. غنی میگوید: اول طالبان داخل ارگ شدند باز من فرار کردم. 

حالا بیا و در میان دو دروغگو حقیقت را پیدا کن.