-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

اسماعیل خان اسیر وسران نظامی هرات به طالبان یک جا شدند


منبع عملیاتی به گزارشنامه افغانستان از کابل خبر داد که تمام  سران اردو و قوای مسلح درهرات به شمول اسماعیل خان که در محوطۀ قول اردوی هرات بند مانده و از چهار طرف به وسیله دسته جات طالبان درمحاصره افتاده بودند؛ در نتیجه یک توطئه از داخل به اسارت طالبان درآمدند.
درخبر آمده است که کامران علیزی که از قبل با طالبان دررابطه بود، سریعاً با فرماندهان طالب یک جا شده و روی برنامۀ تسلیمی و اسیر گیری اسماعیل خان کار می کرد. حکومت کابل علی رغم پیام های هشدار از قول اردوی هرات برای نجات سران نظامی و اسماعیل از خطر اسارت یا کشته شدن، تمایلی به اقدام از خود نشان نداد. اسارت اسماعیل زنگ خطری آشکار به مارشال دوستم و عطا نور است. 
ضیا اریانژاد، وکیل سمنگان در صفحه اش نوشته: 
 ۶۰۰ نفر کومندو بزدل از خط فرار و هرات را تسلیم دشمن کردند به امیر صاحب اسماعيل خان خیانت کردند.
قوماندانان نظامی، او را به قول اردو دعوت داده بودند که بیاید روی نقشه و پلان جنگ کار کنند. اسماعیل وقتی وارد اردوگاه شد، از سه طرف بر وی هجوم آورده و تحویل طالبان دادند.