-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

پاپ نگران مرگ انسانیت در افغانستان است/ نه دنیای اسلام!


خبری برازنده و عبرت آفرین که باید ثبت تاریخ شود. 

از همدردی و معاونت جهان اسلام به مردم زجرکش شدۀ افغانستان هیچ خبری نیست. مثلاً آلام انسان افغانستان برای یک سلفی ددخو ( حبیب محمدوف داغستانی) و یک سالار شکم و غریزه در عربستان هیچ ارزشی ندارد. درکل، درجهان اسلام صرفاً جای یک پاپ خالی نیست؛ بسا چیزها که درین دنیای اسلام مفقود الاثر است.

پاپ نگران مرگ انسانیت درافغانستان است؛ نه مولوی های پاکستانی، ایرانی، عربی، ترکی، اندونیزیایی و... نه حکمای این اقالیم فساد. عرب مسلمان، زمانی که به دختر ترمپ صد میلیون دالر هدیه نقدی می پردازد، احساس می کند بربرج سعادت دنیایی و اخروی عروج کرده است. این دنیای به هم ریخته، دست هیچ مسلمانی را در هیچ کجای دنیا نه گرفته اند. 

پس تعجب نکنیم که دنیای اسلام با آن که در وحوش و دد پروری، به مقام نخست رسیده، از نظر مضمون، تهی شده و رو به زوال گذاشته است.

 پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان به تاریخ هفت سنبله در  سخنرانی خود در واتیکان گفت که نگران افغانستان است. 

پاپ گفت:‌ «من با نگرانی زیاد وضعیت افغانستان را دنبال می‌کنم. برای کسانی که در حملات کشته شدند، دعا می‌کنم». او همچنان بارها خواستار «گفتگو» برای پایان درگیری‌ها شد.