-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۳, شنبه

از تکرار تجربۀ دکترنجیب الله سرافرازانه جلوگیری کردند!


 استرجنرال ها و دگرجنرال های انتصابی جمهوری سه نفره تحت رهبری سه نفر - اشرف غنی، حمدالله محب و محمود فضلی - تعهد داده بودند که هرگاه جنگ به دروازه های کابل بکشد یا رهبران لنده غر شمال دست از پا خطا کنند، اجازه نخواهند داد که حکومت کابل به وسیلۀ نیروهای مقاومت از مسیر شمال سقوط داده شود. 

 اجماع و سوگند های شان ماه ها و حتی درجلسات بزمی و ضیافت های نوشانوش دوام داشت و همگرایی کامل به وجود آمده بود. اینک، درصحنه چه می بینیم؟

 این وطن پرستان قلابی که با صورت از ته تراشیده، بروت های درشت، قدهای بلند و یونیفورم های اتو کشیده، همه ای هستی و سازوبرگ دفاع از ناموس و کیان کشور را به لشکرهای نیابتی تحت فرمان جنرال قمربجوا تحویل دادند، به راستی چی به دست آورده اند؟

بزرگ ترین دست آورد درهم شکنان اردوی 360 هزار نفری این است که جنرال ها، قطعات رزمی ضربتی حافظ میهن، هزاران تن از مبارزان جوان گمنان و فرماندهان ضد طالبان را اغفال کرده و به دهان توپ دادند.  به گمان خود شان، پایبندی خود به تعهداتی را که به ولس مشر، محب وفضلی داده بودند، با وفاداری به پایداری لوی افغانستان، سرموقع، بهترین قطعات ارتش، پلیس و امنیت ملی را با تمام سازوبرگ جنگی شان، در تمامی محاذات، به لشکرنیابتی پنجاب ( پنجابی که همیشه براحمق سازی مردم عادی، دشمن می خواندند)  تحویل داده و افتخار « ملی!» را نصیب شدند. این کارتن کلان های بی غیرت، از زیرباران به زیر ناوه رفتند. این بدنامی تاریخی با گذشت هر روز، گریبان شان را می گیرد؛ حتی خانواده ها و پسران ودختران جوان شان آهسته آهسته از آن ها متنفر خواهند شد. 

بعد از آن که طالب ها به شهرها ریختند و جنرالان غیرتی، درهمان معارفۀ نخست، به اشخاص معمولی تبدیل شده و ریش های شان رسید، از برخورد کاملاً غیر افغانی طالبان از قدمه پائین تا بالا، متعجب شده اند و حیران مانده اند که ما چی کردیم؟ این ها کی هستند؟

این فریب خورده ها حتی درتمامی کلان شهرها و نواحی دوردست، اصلاً با قوماندانان با صلاحیت و کلان طالب ها معرفی نشده اند و فقط نام های مستعار آنان را از زبان قطعات پیاده و موتورسایکل سوار طالب می شنوند و بس!

مگراین ها که دور ولس مشر اشرف غنی کذاب به ارتکاب هر ناروایی حاضر بودند، اکنون به مردم چی جواب خواهند داد؟ اول به وجدان خود چی می گویند؟ حالا که ارتش وقوای مسلح را به دست خویش فروپاشانده و به پاکستان تحفه دادند، ولس مشرخاین، تازه حاضرشده است که استعفا دهد و گور را خود را گُم کند. اما قیاس اشتباه نه کنید.  وی در تاریخ جعلی، به استربابا ملقب خواهد شد.