-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

«رهبرچه» ها پیش نسل جوان سنه ندارند

 

مردم پریان گاو و گوسفند شان را فروخته، اسلحه خریده اند؛ حالا نوبت شما است که تعهد کنید که در میز مذاکره و سیاست، ما را به طالبان نمی فروشید!

بگیرش که نگیرید!

سمیع الحق صارم

یکی دو روز پیش والی صاحب و رهبری ولایت پنجشیر به ولسوالی پریان رفته‌اند، این رفتن‌شان چندمین رفتن‌ خشک وخالی ونمایشی‌شان به پریان هست که وعده داده اند وعملی نکرده اند، این‌بار متفاوت‌ تر از گذشته به زعم خودشان کار خارق‌العاده وکمک گران‌بهای به مردم ما کرده‌اند، به نام قطعنامه؛ تعهدنامه‌ی از مردم ما که در ذیل تاپه ومهر قریه‌داران ولسوالی پریان دیده می‌شود، نشر کردند.

از قطعه‌نامه و متن نشریه‌شان طوری وانمود می‌شود که بالای ما وطنداران پریان هیچ اطمینان برای دفاع وجود ندارد، این آقا زاده‌ها آمده‌اند و تعهد گرفته‌اند، که ما برای شان خیانت نکنیم!

در حالی‌که مردم ما گاو و گوسفندشان را فروختند، سلاح خریداری کردند تا علیه طالب از سرزمین و ناموس‌شان دفاع کنند، امروزه موی سفید وجوان پریانی در هفت کوتل، شب روز با نان خشک ولباس عادی شب زنده داری دارند، اما این رهبرچه‌ها ومسوولین بی کفایت هر باری که رفتند چند دروغ گفتند و آمدند، روزی که کیف سیاحت‌شان کرد، میروند به مردم ما، خود را وطندوست ومردم دوست میتراشند. بعد آمده به عنوان امتیاز، این چکرشان را دیدار وفلان وفلان نشر می‌کنند.

وطندار؛ رهبر صاحب خودت برایم تعهد کن، که در میز مذاکره و سیاست مرا به طالب نفروشی.

وطندار؛ والی صاحب، قوماندان صاحب ... تو برایم تعهد کن که بنام کمک به نیروهای خیزش مردمی از مهمات، سلاح و نان خشک من نه دزدی و بلند منزل برای خودت نسازی.

وطندار؛ والی صاحب، قوماندان صاحب تو برایم تعهد کن، آن کمک‌های را که وعده کرده‌ی تا هنوز پوچک برایم نرساندی برسانی.

وطندار خودت تعهد کن که سلاح ومهمات من را مانند گذشته بنام‌های این و آن به لیلام نگزاری و بلدنگ نسازی.

وطندار خودت تعهد که پسرت را می‌آوری دوشا دوش برادر من در سنگر علیه طالب به دفاع این سرزمین بجنگد.

وطندار؛ خودت برایم تعهد کن که با خون شهید ومعلول من قصر نسازی و خانه در کشورهای خارج خریداری نکنی.

حرف من به والی صاحب و قوماندان صاحب امنیه پنجشیر یک سوال هست: والی صاحب وقتی هفته وار جلسه اداری برگزار می‌کنی از ولسوالی پریان کدام رئیس، ولسوال، مامور بست سه، پیش رویت می‌بینی؟ آیا هیچ یادت می‌آید که ولسوالی پریان بخش بزرگ پنجشیر هست؟ قوماندان صاحب امنیه پنجشیر کدام افسر بلند رتبه پریان را تاهنوز در صفوف خود در مرکز دارید؟

در غیر آن این کارهای تان چی معنی میدهد؟ بگذارید ما خود می فهمیم چگونه دفاع کنیم، حداقل این رفت وآمدهای دروغین‌تان را از سر ما دور کنید.