-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۷, یکشنبه

بابر ایشچی لادرک شده است


حفیظ الله نظری خبر داد.

 قابل توجه وطن فروشان و ملت فروشان

 بابر ایشچی دیروز به طالبان تسلیم شد.

او چی همکاری هایی با طالب و ستون پنجم داشت همه می دانند.

 دیروز بعد از تسلیمی همه امکانات از جمله چندین عراده وسایط زرهی لندکروزر و لوکسیز  ، سلاح های لایزری و ماشیندار ، راکت و پیکا ، ساعت و موبایل اش را طالب ها از او‌گرفته به یک موتر تیوتا  کرولا ( سراچه )  از خوجه دوکه طرف شبرغان روان اش کردند.

اما از دیروز تا همین لحظه به منزل نرسیده همه اقارب و نزدیکان بابر ایشچی او را را می پالند او لادرک است.

نظر به بعضی خبر های تایید نشده، گفتند که حکم دستگیری او را طالبان از کویته پاکستان صادر کرده و او را از مسیر راه دستگیر نمودند

آگاه باشید. طالب به مادر خود هم رحم نمی کند.