-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

کاروان نظامیان و غیرنظامیان به سوی پنجشیر


آزمون تاریخی دیگر درپنجشیر

گزارش می رسد که دسته جات وسیع مردم از همه ولایات به سوی پنجشیر به حرکت افتاده اند. درمناطق پشتون نشین اکثر کسانی که از طالبان متنفر اند و از سلیقه و رفتار طالبان اذیت می شوند، جز کسانی اند که به سوی پنجشیر می روند. اما درحال حاضر، پنجشیر به غیر از قوای نظامی، توان جذب وسیع غیرنظامیان را به علت کمبود آذوقه و ارتزاق ندارد. پنجشیر در یک آزمون تاریخی دیگر قرار گرفته است.