-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۸, دوشنبه

امریکا در روز آخر از امین الحق باز شوکه شد!

 امریکا، با چشمان جادویی تکنولوژی، علی الظاهر یک موتر داعشی را مثل سوزن درکوچه پسکوچه های کج و کور خواجه بغرای کابل کشف و دنبال می کند تا آن را بزند. وقتی می زند، 9 نفر بی گناه معصوم را درآتش خاکستر می کند؛ اما همزمان که امین الحق دستیار و بادیگارد اسامه بن لادن، در روز روشن و پیش انظار خلق در ننگرهار رونمایی می شود، این ها شوکه می شوند که های... چی اتفاق خطرناکی افتاد! قرار بود ما روز سه شنبه اول آگست باروبندیل خود را بسته و برای همیشه از افغانستان برویم؛ حالا چطور می شود که امین الحق خان پیدایش شد و رفتن ما باز درین خطه اسباب تشوش نشود!

امین الحق خان ننگرهاری دو باره آمده، امریکا خبرنداشته که از کجا آمده، چطورآمده و اکنون درکدام اتاق پذیرایی رفع خسته گی می کند! اصلاً خم به ابرونیاورد که امین الحق دستیاربن لادن دریک موترسفید رنگ کروزین آمد.

از یک سوداعش آمده و ازسوی دیگر القاعده! پس منتظر باشید که جوبایدن سخنگوی سابق میدان هوایی کابل، بعد ازین درمحضر خبرنگاران درچمن کاخ سفید چه چیزهایی از ته آستین برون کند!