-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

کرزی و عبدالله، پلان امرالله صالح را خنثی کردند


عبدالله پیمان

 خطای دیگر ...

اتفاقاً دیروز در گفتگوی خودمانی با دوستی پیرامون تبعات کلیپ صوتی اخیر آقای صالح، گفتم نه تنها این کلیپ از جهاتی در تعارض با خیر عمومی و منافع جمعی مردم و مجاهدین- در مرکز مقاومت- قرار دارد، بلکه آن وجه مورد نظر آقای صالح که فکر می کرد از طریق عنوان کردن خویش به حیث جانشین غنی به اهداف اش در زمینه اعمال فشار بر طالبان و کسب امتیاز، خواهد رسید، بزودی به عامل منفی علیه شخص او و مجاهدین مبدل خواهد شد و خروجی اش به جیب تمامیت خواهان خواهد رفت. 

در توضیح این امر استدلال کردم که بعد از رسانه ای شدن سخنان آقای صالح، کرزی و داکتر عبدالله، به عنوان کارگزاران اصلی سناریوی تسلیم کردن قدرت- با غنی تماس خواهند گرفت و به وی خواهند گفت که پروژه مشترک تسلیم دهی قدرت دچار بن بست شده، برای عبور از آن شما باید بلافاصله اعلامیه بدهید و مواضع آقای صالح را از درجه اعتبار ساقط کنید. بیشتر از یک روز نگذشته بود که بنده خدا اعلامیه داد و از دو ذوات محترم!- یعنی کرزی و عبدالله- ابراز قدردانی کرد و نیز سخن از امکان برگشت خویش به کابل گفت.

 بدین ترتیب سوراخی را که آقای صالح کشف! کرده بود، بست و به طالبان اطمینان داد نگران نباشند، زیرا وی در همکاری با عبدالله و کرزی پروژه تسلیم دهی را از بن بست موجود نجات خواهد داد و گره مشروعیت بین المللی آنهارا خواهد گشود (با خوانش من از صحبت های او). 

لذا مواضع اخیر آقای صالح نه تنها سودی به ما نداشت که زیان دیگری هم به جماعت ما وارد کرد. برای این که اگر آقای صالح خاموش می بود و مسئله جانشینی را مطرح نمی کرد، غنی از ترس این که مبادا مچ اش بیشتر باز شود و مستند تر متهم به تسلیم دهی قدرت گردد، مسلماً حاضر به رفتن به کابل و انتقال رسمی قدرت و تلاش برای حل معضل مشروعیت بین المللی طالبان نمی شد.