-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۷, یکشنبه

شرکت مخابراتی سلام در پنجشیر فعال است

گزارش شده که طالبان ارتباط مخابراتی پنجشیر با جهان را با دستکاری در سامانۀ شبکه ارتباط بین المللی مستقر در وزارت مخابرات قطع کرده اند. اما گزارشنامه افغانستان به اطلاع می رساند که سیستم خدماتی تلفنی و انترنتی شرکت سلام همچنان در پنجشیر فعال است و رابطه سنگرگاه مقاومت ملی با جهان قطع نه شده است. 

منبع ارتباطی گزارشنامه افغانستان می گوید که انزوای پنجشیر از شبکه بین المللی برای طالبان تقریباً نا ممکن است مگر این که تصمیم بگیرند کل سامانۀ ماهواره یی را خاموش بسازند. چنین اقدامی احتمالی از صلاحیت و توان گروه طالبان بالا است.

 دنبالۀ گزارش ها درین رابطه نشر خواهد شد.