-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۶, سه‌شنبه

دروغ های «افغانی» پیره مرد اتاق بیضوی

 اولین بار است که علاوه برسیاستگران با نفوذ، ارتش امریکا علیه یک رئیس جمهور دست به اعتراض زده است. درحالی که انتقادات درهیأت حاکمه امریکا رو به افزایش است؛ باید با تته پته کردن های میان تهی، دلیل تراشی می کند؛ از جمله چنین گفت:

"حقیقت این است که آن چه رخ داد خیلی سریع تر از پیش‌بینی ما بود. چه چیزی رخ داد؟‌ رهبران سیاسی افغانستان جنگ را رها کردند و از کشور فرار کردند. ارتش افغانستان فروپاشید و در مواردی حتی بدون این که بجنگد تسلیم شد. وقتی نظامیان افغان حاضر نیستند برای دفاع از خودشان بجنگند، سربازان آمریکایی نباید در چنین جنگی بمانند و کشته شوند".

کدام «رهبران سیاسی»؟ جز اشرف غنی فاشیست مادرزاد، کدام رهبری دیگری درتصمیم گیری ها شریک نبود. محب وفضلی، نسخۀ برگرفته از اصل غنی بودند. مابقی چند غلام بچۀ سر به راه و نرم گردن بودند که کسی آنان را به اتاق های شبانۀ تصمیم راه نمی داد. شخص غنی با دو نفر مصاحبانش کاملاً روی ملاحظات قومیتی، اردوی مجهز و زبردست کشور را به آی اس آی تسلیم دادند و افغانستان را یک بار دیگر به خاک سیاه نشاندند.

دروغ دیگربایدن: "نگه داشتن سربازان آمریکایی در نبردی که نیروهای افغان‌ قصد مشارکت در آن را نداشتند، درست نبود".

این درحالی است که افسران خشمگین امریکا خود بایدن را به تحویل دادن ارتش افغانستان به تروریزم متهم کرده اند.

دروغ دیگر: به عنوان رئیس‌جمهور شما من باید یکی از این دو راه را انتخاب می‌کرد؛ توافق امضاء شده را محترم می‌شمردم و به آن عمل می‌کردم و یا از میانه ماه مه دوباره وارد جنگ با طالبان می‌شدم... هیچ توافقی برای مصون نگه داشتن سربازان آمریکایی بعد از مهلت اول ماه مه وجود نداشت... هیچ تاریخ مناسبی برای خروج نیروهای آمریکایی وجود نداشت".

دروغ بایدن روشن است. از سال 2014 تا 2021 ارتش امریکا اصلاً درجنگ حضور نداشت و تمامی مدیریت واجرای جنگ در دست خود ارتش افغانستان بود. فقط گه گاه عملیات هوایی مختصری انجام می دادند. حضور نظامیان بین المللی عامل تأمین توازن درکشور و بیشتر نمایشی بود.