-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

درخت قوم گرایان میوه داد

 درخت دوزخی قوم گرایان افراطی به رهبری غنی غدار، بدین گونه میوه داد.

جلالت مأب های بی آزرم درسوراخ ها خزیده اند.  آن ها همیشه خواهان اتحاد سر زمین های لروبر بودند؛ و اینک چنین شد. پاکستان، برای تحقق آرمان های شان برای آنان کمک کرد. بار سنگین ورق گردانی این تاریخ بی ننگی، بازهم به دوش نیروهای ضد طالبان افتاد. این پوشش فعلی شکسته خواهد شد و آتشفشان های مقاومت ملی برای رهایی افغانستان از هر گوشه و کنار سر خواهد کشید.

غنی و باندش، چنان ضربتی تاریخی، غیرقابل جبران و بنیاد برانداز بر قوم پشتون زد که تاریخ به یاد خواهد داشت. هزاران چرخه گیر این مجنون وطن فروش درگوشه و کنار دنیا، از روی قوم پرستی و انگیزه های عجیب وغریب، درموضع ضد افغانستان نشسته بودند و حالا خاموش شده اند.