-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۵, دوشنبه

تماس استخبارات طالبان با علمای پنجشیر

 گزارش می شود که امرالله صالح بعد از فرار فضاحت بار رهبر بزرگش محترم جلالت مأب محمد اشرف غنی به کولاب و عمان، به پنجشیر فرار کرده است. اما مردم از وی هیچ استقبال نه کرده اند. جمعی از علماء به وی گفته اند که طالبان به پنجشیر پیام داده است که ما قصد ورود به داخل ولایت پنجشیر را نداریم، والی از خود تعیین کنید و به امور ولایت تان خود تا رسیده گی کنید. هیچ تشویشی از جانب امارت اسلامی نداشته باشید.

البته تماس های اطلاعات طالبان با علمای داخل پنجشیرفوق العاده مرموز و خطرناک می تواند باشد. طالبان می دانند که ذخایرسنگین اسلحه درپنجشیر جمع شده است. کمی نفس راست کنند، برای تحویل گیری جنگ افزارها وارد عمل می شوند. نیروهای مقاومت درهفته هایی که هر روز دو ولایت و قول اردوهای هوایی وزمینی به طالب هدیه داده می شد، سکوت پیشه کرده بود. این سکوت، محصول تلاش های دکترعبدالله و خلیلزاد بود که پیروزمندانه عملی شد. 

اکنون سنگرگاه پنجشیر از چهار سو درمحاصره قفل مانده است. اجندا روشن نیست؛ همه چیز درزیرپوست قضایای امنیتی و تحولات درکابل درجریان است.