-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

ماموریت امریکائی طالبان گسترش جنگ در منطقه است!

 

اطلاعیه حزب کمونیست پاکستان:


حزب کمونیست پاکستان درارتباط با سقوط دولت افغانستان بدست طالبان اطلاعیه ای صادر کرد و در آن نوشت:

چگونه ممکن است که طالبان که مدت ۲۰ سال، بدون هیچ نتیجه واقعی علیه نیروهای آمریکایی و ناتو جنگیدند، بتوانند در مدت ۱۱ روز تمام افغانستان را اشغال کنند؟ امر مسلم این است که توافق دوحه برای صحنه سازی این رویداد بوده است و ایالات متحده با انتقال قدرت به طالبان، موجب می شود که آنها نقش خود را برای حفظ منافع ایالات متحده در منطقه ایفا کنند. آنها نماینده امپریالیسم آمریکا خواهند بود و منطقه درگیری و میدان نبرد نه تنها به پاکستان، ایران و کشورهای آسیای میانه گسترش خواهد یافت بلکه از افغانستان و طالبان برای حفاظت از منافع ایالات متحده در منطقه و ایجاد خط دفاعی در برابر چین و روسیه استفاده خواهد شد.

ظهور طالبان جرقه ای است برای شعله ور شدن موج جدیدی از بنیادگرایی که  نیروهای مترقی و دموکراتیک منطقه را دوباره مورد هدف قرار خواهد داد. حقوق شهروندان افغانستانی، حقوق بشر و حقوق زنان و کودکان دوباره زیر ضربات طالبان، که قوانین اسلامی نامیده می شود، قرار خواهند گرفت.