-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۶, شنبه

جمهوری حسنا جان و تمیم جان عاصی

نویسنده: سردار رحمان اوغلي نویسنده و ژورنالیست

آقای غنی با مردم صادق نیست ؛ چرخ دولت بر دست کسانی است که هیچ گونه مدیریت و مهارتی بر آن ندارند .

 نیروهای دفاعی و امنیتی انگیزه جنگ را نداشته و فساد حاکم در کشور همه را فلج کرده است .اردوی سه صد و پنجاه هزاری با پالیسی مکاتب خیالی ساخته شده و اشرف غنی با آوردن اشخاص بی کفایت چون حبیبی، بهرامی، خالد ، ضیاء و با مقرری منیره جان، حسنا جان جلیل ، تمیم جان عاصی ، میاخیل ، خوشحال  و دیگران ، عمدا نهاد های امنیتی کشور را لقمه چرب دشمن ساخت. لوی درستیز یک کشور در حال جنگ ، در هیچ جبهه یی دیده نمیشود و مصروف اوتوکاری دریشی خویش است. بمب های طیاراتش فقط خاک باد میکنند و از دونفر موترسایکل سوار یکی آن جان سالم به در میبرد.سخنگویان نهاد های امنیتی آنقدر دروغ میگویند که ارقام تلفات دشمن برابر نفوس افغانستان است.اردو ، اولوسوالی ها و تجهیزات را به مخالفین تسلیم داد و قول اردو ها با جنرال های بیشمار و تجهیزات مدرن تحت محاصره نوجوان بچه های طالب است که هیچگونه آموزش و تجربه نظامی ندارند اما با انگیزه برای شهید شدن و ارزوی وصل با حوران و غلمانهای بهشتی میجنگند . پشتونهای صوبه سرحد برای بدست آوردن غنیمت در افغانستان جوخه جوخه به مخالفین می پیوندند اما تجاوزگر پنجابی است و مرگ به پنجابی گفته میشود ؛ 

رهبران خائن هر روز جلسه میکنند ؛ غنی چیغ میزند و دروغ میگوید ؛ عبدالله عبدالله با ان شاءالله فریبکاری میکند ؛ مارشال بلوف میزند ، محقق فکاهی میگوید و ده ها موارد دیگر.

واقعیت افغانستان همین است ؛ اگر کسی قبول دارد و یا نه ؛ اگر محاسبه یی در بیرون ازین واقعیت و خارج از حوزه قدرت اشرف غنی و تیم بیکاره و مرموزش ، صورت گیرد میتواند راه مقصود به مردم بکشاید در غیر آن ، سرنوشت تغییر نمیکند و جنگ بود و هستی این کشور را می بلعد.