-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

کوچ کشی خانوادۀ حامد کرزی به کارته پروان


خانه عبدالله به میدان معامله تبدیل شده است. سانچو پانزای عبدالله ( مجیب رحیمی) نیز به اروپا گریخته است.

گزارش می رسد که حامد کرزی - پدردولتی وقومی طالبان- درکابل احساس خطر کرده است و کاخ دولتی را که درآن  زنده گی می کرد، رها کرده و با جمله متعلقین و متعلقات به خانه دکترعبدالله در کارته پروان نقل مکان کرده است. گزارش می افزاید که ایشان همه ای بادیگارد های خود را خلع سلاح و رخصت کرده است تا مباد تهدیدی متوجه وی شود یا تخلفات رفتاری بادیگارد ها سبب اهانت به وی شود.

 اما از اوضاع بر می آید که اقدامات تب آلود طالبان علیه حلقات و چهره های رژیم گذشته با گذشت هر روز تشدید شده  و درمرحله بعدی که درگیری ها از سر گرفته شود، زیاد امکان دارد که حامد کرزی و سپس عبدالله را بازداشت کنند.