-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۱, دوشنبه

پنجشیر؛ ایستاده گی برای افغانستان


استاد حمید مهرورز

اندرین ره که راهِ مردان است 

هر که خود را … (نباخت) مرد آن است 

سنایی

به چشم‌دیدِ نسل ما، پس از هجوم شوروی پنجشیر، مهدِ مردان آزاده و تسلیم ناپذیر، در هر تهاجمی بارِ سنگین جنگ‌ها و هجوم‌ها و توطئه را بر دوش کشیده است:

* حملات سنگین شوروی بر پنجشیر را به یاد داریم. 

* تلاش لشکر سیاه ترور و تاریکی در نیمه‌‌ی دوم سال‌های نود برای تسخیر پنجشیر نیز از یادِمان نرفته‌است که یک قدم هم نتوانستند در آن خاکِ مردخیز پیش‌بروند؛ و از همان‌جا مردم افغانستان حلقات مقاومت را در گوشه و کنار افغانستان ایجاد کردند.

* تلاش امریکا و حکومت پسابُن برای خلع سلاح پنجشیر و سایر نقاط افغانستان نیز در یادها باقی‌ست.

* اکنون که کشور در یک توطئه‌ی کلان به نیروهای ترور و تاریکی تسلیم داده شده‌است، پنجشیر باز ایستاده است و از ارزش‌های اسلامی و انسانی دفاع می‌کند. 

* “پنجشیر به سنگ و کوه و خاکت بُمُرم”، بِاِیست، که ایستادن تو ایستادگی برای افغانستان، جهان و اسلام است. ایستادگی برای مردم‌سالاری‌ست، برای حقوق شهروندی‌ست، برای تضمین گردش مسالمت آمیز قدرت در آینده است، برای آزادی بیان است، برای استقلال و آزادی‌ست، برای حقوق زنان و برابری و برادری مردم افغانستان است. بِاِیست که قهرمان پروردن و میراث‌دار قهرمان بودن  ایستادگی را از تو می‌طلبد. 

* می‌دانم که ایستادن (مقاومت) بی‌هزینه نیست. دلم برای هر قطره خونی که در افغانستان می‌ریزد، داغ‌دار است؛ ولو این خون، خونِ طالب باشد. اما گویا راه دیگری جز ایستادن نمانده است. حمله‌ی طالب به پنجشیر نشانه‌ی دروغ بودن وعده‌های آنان به مردم است. طالبان اگر راست می‌گویند، می‌توانند حمله به پنجشیر را به بعد از ایجاد حکومت همه شمول و تفاهم روی اصول نظام مردم‌سالار موکول کنند. معلوم است که آنان به هیچ‌یک از وعده‌های شان وفادار نیستند. وعده‌های آنان بادِهوا ست. پس تنها یک راه باقی می‌ماند و آن راهی‌ست که شما برگزیده‌اید. راه‌تان هموار باد!

* قهرمان ملی، احمد شاه مسعود، دوست‌دار حافظ بود. اکنون پیام حافظ به رهروان راه او بیتی تواند بود که خودِ او نمود عملی آن بود:

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است

با دوستان مروت با دشمنان مدارا