-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۳۰, شنبه

انتقال جنگ ابزارهای امریکایی از خوست به پاکستان

گزارشنامه افغانستان دریافته است که دسته جاتی از شبکه حقانی، سلاح های قطعه kpf در ولایت خوست که از سلاح های پیشرفته امریکایی به شمار می رود،  درحال انتقال به پاکستان است.

از دیروز به این طرف  مقادیر زیاد سلاح های  قطعه مذکور را از طریق میدان کهنه  خوست  به پشاور انتقال داده اند تا سلاح های پیشرفته آمریکایی در اختیار مردم افغانستان نباشد. 

این خوش خدمتی درحال انتشار می یابد که قبلاً آوازه افتاده است که آی اس آی تصمیم گرفته است که انس حقانی را به رهبری گروه طالبان منسوب کند.