-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۳, چهارشنبه

خبرداری عاجل به پنجشیر ها و شمالی وال ها

حتا اگر پشتون باشی اما بی واسطه باشی و یا بی ارتباط، فریب نه خورید.

تجربه‌ی حیاتی ما:

عثمان نجیب

در سال ۱۳۷۵ وقتی طالب ها داخل شهر ها و‌ به خصوص داخل شهر کابل شدند، از رادیو افغانستان که آن را به رادیو شریعت تغییر نام داده بودند اطلاعیه های عوام‌فریبانه‌یی جهت به دام انداختن مردم شمال کابل و پهن‌دشت شمالی به طور مکرر نشر کرده و چنین میگفتند:

«.. ما بخشی از طلبای کرام ولایت پنجشیر هستیم و به خاطر حفظ جان و امنیت تان لطفاً در فلان محل نزد ما مراجعه کنید… مراجعه کننده‌ی بی خبر از طلسم چال بازی به نشانی مذکور می رفت. به مجرد رسیدن نزد طالبان که همه عرب و پنجابی و پاکستانی ‌و پشتون آن سوی مرز ها، سرنوشت غم‌انگیزی را نصیب می‌شد. ملا ستار مشهور به ستار کُپ هم رئیس کشف وزارت دفاع بود و هم رئیس جنایی ولایت کابل به پنجشیری و شمالی وال بیچاره میرسید. نتیجه یا مرگ از اثر شکنجه بود، یا معلولیت کلی و قسمی و یا تبعید به زندان های شان در ولایت کندهار. رهایی از هزار نفر یک نفر فقط به لطف خدا بود. سر انجام خبر شدیم که ستار کُپ توسط ملاعمر به جرم جنایات انجام داده‌ی مشهود ابتداء عزل وظیف و مقام شده و‌ بعد در کندهار حبس و اعدام شد. حقیقت خبر هر چی بود… اما تبدیلی و ناپدید شدن او از کابل حتمی و حقیقی بود. پس پنجشیری و‌ شمالی وال اگر پشتون هم باشی متوجه باش که خود را به دست خود در تهلکه نیاندازی… امر خدا هم همین است… ادامه را در سلسله ی زنجیره‌یی روایات زنده‌گی من بخوانید…