-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

اعصاب خراشی درغل بابا باز شروع شد!


 اشرف غنی بعد از فرارش از کابل دست به دروغ های بسیار زیاد احمقانه زد. خوب ببینید: 

- یک روز پیش خودش و هم رکابانش پاسپورت های سیاسی خود را از وزارت خارجه درخواست می‌کنند. 

- طیاره روسی را قبلا تنظیم می‌کنند تا خودش و پنجاه نفر دستچین شده حکومتی در یک جدول از قبل تعیین شده کابل را ترک کنند. 

- می‌گوید که من ترک کردم تا از خونریزی جلوگیری شود. اگرطالبان در ارگ رسیده بودند و شما همه قطعات را قبلا تسلیم نموده بودید از کدام خونریزی حرف میزنید. 

او حال می‌گوید که حتی وقت نداشت که بوت های خود را بپوشد مجبور شد با چبلک در پایش ارگ را ترک کند. 

فراری بابا دیگر چانس اغفال مردم را نداری.