-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۹, سه‌شنبه

فامیل مارشال فهیم از کابل به استانبول کوچ کشی کرد

 خبر می رسد که فامیل و بسته گان مارشال فهیم به طور کامل به استانبول رسیده و چند باب خانه خریده اند. به جای رفتن به پنجشیر و دفاع از مردم و یا قصرهای خود، پیش از پیش به ترکیه رفته اند. تاریخ ملت ها بازی هایی دارد عجیب! پسرمارشال دوستم از محیط اکادمیک انقره ترکیه آمده در جبهه داغ می جنگند ولی پسر مارشال فهیم با لب های فروبسته در کابل روز میگذراند. و هروقت بخواهد با یک پرواز، به غندی خیر می رود!

 گزارشنامه افغانستان اطلاع دارد که بسته گان فهیم خان مکمل با طالبان و حکومت پاکستان در ارتباط دایم می باشند.