-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۱۳, چهارشنبه

جنگ نیروهای مقاومت برای اشرف غنی نیست

 گروه اشرف غنی تلاش دارد از موج سراسری الله اکبر علیه طالبان برای خود گاو شیری درست کند.

مقاومت جاری برای نجات افغانستان است. جنگ اسماعیل خان و نبرد نیروهای مقاومت در تخار، شبرغان و هرات برای غنی و رفقایش نیست. هر گروهی ( چه طالب و چه جبهه مقاومت) در آخرکار دست بالا پیدا کند، اولین محاسبه تاریخی اش با جمهوری سه نفره خواهد بود. این ها هنوز در خواب هستند و گزارش هایی وجود دارد که به زودی از خواب دروغینی که خود را در آن غرق کرده اند؛ با تکانۀ شدید از جا خواهند پرید.