-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۹, جمعه

نا امیدی، عقل را شکار می کند/ اما این جوان قبل از نا امیدی های برخاسته از هلهلۀ گریز، بسیار بی عقل بوده است.