-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ شهریور ۴, پنجشنبه

فساد گسترده در میان فرماندهان طالبان

عبدالقدیرفطرت

گفته می شود که گویا طالبان از مردم کرده گرسنه تر هستند و از مردم نان می خورند. 

 سوال این جاست که طالبان عواید این همه گمرکاتی را اکنون در اختیار دارند و پول همه حق العبور های را که از راه ها جمع می کنند و زکاتی را که از مردم جمع آوری می کنند و عوایدی معادنی را که در مناطق مختلف در اختیار دارند در کجا مصرف می کنند؟ 

مطابق به آخرین برآوردی که منابع مختلف سازمان ملل متحد از عواید سالانه طالبان قبل از اشغال افغانستان توسط این گروه به دست داده اند، عواید طالبان میان 300 الی 1.5 ملیارد دالر تخمین زده می شود.  حالا که ایشان تقریبا بر تمام خاک افغانستان تسلط حاصل کرده اند وگمرکات و منابع مالی فراوانی را در دست گرفته اند، عواید شان به مراتب بیشتر از آن است که منابع سازمان ملل به دست داده اند.  اکنون سوال این جا است که اینهمه پول وعواید به کجا می رود و به دست چه کسانی می افتند؟  طوری که در ویدیو ها وتصاویر دیده می شود اکثریت جنگجویان عادی طالبان نه لباس درست دارند و نه غذا و نه اعاشه و اباطه و بیشتر آنان درسه وقت دروازه هموطنان غریب، بی بزاعت و فقیرما را می زنند و با زور نیزه از ایشان برای پنجاه نفر وصد نفر نان و اعاشه می طلبند.  آیا سربازان و جنگجویان عادی طالبان از قوماندانان خود پرسیده اند که این همه پول ها وعواید به کجا سرازیر می شود و باالاخره به جیب چه کسانی می ریزد؟