-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۲, جمعه

دپلومات های ایرانی درهرات گیر مانده اند

 دستیار وزیر امور خارجه با اشاره به اخبار منتشر شده در مورد سقوط هرات توسط نیروهای طالبان گفت: اداره هرات در اختیار نیروهای امارت اسلامی در آمده است. سرکنسول، دیپلماتها و کارکنان سرکنسولگری ایران داخل ساختمان هستند. مرتب با آنها در تماس هستم.

‌به گزارش ایسنا، سید رسول موسوی در صفحه توییتر خود نوشت: «اداره هرات در اختیار نیروهای امارت اسلامی در آمده است. سرکنسول، دیپلمات‌ها و کارکنان سرکنسولگری ج ا ا داخل ساختمان هستند. مرتب با آنها در تماس هستم. نیروهای اداره کننده شهر متعهد به امنیت کامل سرکنسولگری، دیپلماتها و کارکنان آن شده اند.»