-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ مرداد ۲۸, پنجشنبه

انقلاب درغل بابا ادامه دارد

عبدالقدیر میرزایی 

چند تا سوال خیلی مهم!

در طول ماموریت تان به عنوان وزیر مالیه، مسوول انتقال، رییس دانشگاه کابل و رییس جمهوری سه نفره چه کار های را انجام دادید؟

۱) تعصب و تعفن را در تشکیلات تحت اثر تان ترویج کردید.

۲) اشخاص بی‌کفایت، نا لایق و مصلحتی را در سمت‌های مدیریتی موظف به کار کردید.

۳) در دانشگاه کابل فقط دیوار دانشگاه را احاطه نمودید و از لحاظ کیفی هیچ کاری را به هدف بلند بردن ظرفیت علمی انجام ندادید، چون توانایی علمی نداشتید.

۴) در دوره‌ی مسوولیت تان به عنوان مسوول انتقال فقط آموختید که چگونه قوای مسلح را به بیگانه‌گان انتقال بدهید.

۵) در دوره‌ی ریاست جمهوری مملو از فریب و تقلب تان با شعار های عوام فریبانه‌ی هم‌چون « یشه‌سین افغانستان و ژوندی دی افغانستان اقوام غیر پشتون را در حاشیه کشانیدید.

۶) برادر خانم لبنانی تان را مسوول بانک مرکزی مقرر کردید و‌تمام پول‌های کد نام نهاد خود را با وجود داد و بی‌داد سیگار، رسانه‌ها و نهاد های مدنی به بیرون انتقال دادید.

۷) اصلن نوشتن فارسی و پشتو را بلد نیستید، احکام و اوامر تان با خط و‌کتابت خود شما مصداق واقعی این ادعاست.

۸) حالا که بی‌شرمانه از وطن فرار کردید باز هم می‌خواهید بی‌شرمانه خود را بری‌الذمه سازید، هرگز نه؛ شما را فقط چند تا ادمک‌های بی‌معنی و‌بی‌محتوای‌که در دور و بر تان معیشت می‌کردند، هیچ یکی از شهروندان این سر زمین با یاد و خاطرات خوب یاد نخواهند کرد.

۹) وقتی این درک را داشتید که در موجودیت تان در اریکه‌ی قدرت افغانستان به یمن و سوریه مبدل می‌شود، این قدر لجاجت با رقبای خود نمی‌کردید، چرا یک اجماع بزرگ ملی با عام مردم به‌وجود نیاوردید، چرا سلیقه‌های شخصی تان را در مقرری های حلقه رهبری بکار بستید؟

فریب‌های تان کافی‌ست، سگ حامد کرزی و….. بهتر از شماست، کرزی و عبدالله حد اقل در کابل در بین مردم خویش هستند.

۱۸ اگست